Chustka na głowę. Bawełniana, z tkaniny rąbkowej, tj. rzadko tkanego samodziału o splocie płóciennym z wrabianymi wzorami z grubej nici bawełnianej.

Górale Spiscy, Jurgów, pow. tatrzański, XIX/XX w.