len jest piękny kąkol inny
bardzo lniany komplet na szyję z zapatrzenia

Halina Szczudło

e-mail: alaszczudlo@yahoo.pl
• zaloguj się