1.     Organizatorem konkursu jest Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Konkurs trwa od 19 marca do 19 kwietnia 2010 r. i jest adresowany do projektantów, autorów wzorów użytkowych inspirowanych: tradycją, naturą, kulturą. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Rzecz małopolska. Etnodizajn Festiwal”.
2.     Celem konkursu jest wyłonienie 50 laureatów-wystawców Targów Etnodizajnu, organizowanych przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie w terminie 14-16 maja 2010 roku (piątek, sobota, niedziela) w godz. od 11.00 do 18.00 we współpracy z firmą Targi w Krakowie. Laureaci-wystawcy będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w Targach Etnodizajnu, prezentując w czasie ich trwania produkty wybrane przez jury konkursu.

3.     Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub grupa twórcza (osób fizycznych) zajmująca się projektowaniem wzorów użytkowych.

4.    Przedmiotem zgłoszenia konkursowego powinien być autorski produkt i/lub seria produktów z następujących kategorii:
a). dom (ogród)
b). praca
c). moda
d). inne
Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie produktu/ów, jego/ich szczegółowy opis oraz informację wskazującą obszar inspiracji. Każdy uczestnik/grupa twórcza może zgłosić dowolną liczbę produktów i/lub serii produktów, które zostaną poddane ocenie jury.

5.     Propozycje konkursowe oceni powołana przez Organizatora komisja konkursowa. Komisja zbierze się na posiedzeniu konkursowym nie później niż 25 kwietnia 2010 roku. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona niezwłocznie na stronie www.etnodizajn.pl, a każdy z laureatów-wystawców otrzyma drogą mailową powiadomienie wraz z kartą wystawcy. Podczas targów każdy z laureatów-wystawców zaprezentuje wyłącznie produkty (serie produktów) wybrane przez jury konkursu.

6.   Podczas Targów Etnodizajnu każdy z laureatów-wystawców będzie dysponował powierzchnią wystawienniczą o wym. 4 x 4 m2 w sektorze C hali wystawowej firmy Targi w Krakowie, ul. Centralna 41. Przestrzeń hali ma charakter wystawienniczo-handlowy. Organizator konkursu zapewnia laureatom-wystawcom podstawowe wyposażenie powierzchni wystawienniczej (stół, dwa krzesła, energia elektryczna). Aranżacja powierzchni wystawienniczej leży po stronie każdego z laureatów-wystawców.

7.     Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania personaliów laureatów-wystawców oraz wykorzystania zdjęć zgłoszonych przez nich produktów na potrzeby promocji projektu „Rzecz małopolska. Etnodizajn Festiwal”.

8.     W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby laureatów-wystawców, podanej w punkcie 2 niniejszego regulaminu. 


********************************************

WYPEŁNIJ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ


********************************************


Skład jury:
- Ewa Gołębiowska (Dyrektor Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie) - przewodnicząca jury
- Grażyna Mosio (MEK)
- Jakub Gołębiewski (ASP Kraków)
- Joanna Pyda (Communication and Interior Desing Menager IKEA Polska)
- Przemek Dębowski (grafika, edytorstwo)