| dr Ewa Klekot - 2011-10-17 14:47:39
Prezentujemy artykuł naukowy dr Ewy Klekot analizujący, w jaki sposób od końca XIX wieku polska sztuka ludowa znajdowała odbicie w projektach architektonicznych i wnętrzarskich. Autorka pokazuje także, jak na gruncie samej etnografii i historii sztuki zmienia się refleksja na temat ludowych wyrobów artystycznych i rzemieślniczych, szczególnie w odniesieniu do narodowej ideologii czy procesów konstruowania tożsamości w XXI wieku. Pokazuje, że etnodizajn jest procesem dynamicznym, uzależnionym od wpływów wielu czynników, jak choćby stystemu państwowego, w jakim żyjemy.

Artykuł (w języku angielskim) został opublikowany w 40. numerze czasopisma "Etnoloska tribina" wydawanym przez Croatian Ethnological Society. Dziękujemy Wydawcy za zgodę na jego przedruk na naszej stronie internetowej.

Ewa Klekot, "The Seventh Life of Polish Folk Art and Craft"
Etnoloska tribina vol. 40, no.30, 2010, pp. 71-85.