2010-06-11


Krakowskie Muzeum Etnograficzne zaprasza na wystawę "Afryka etnografia/sztuka", prezentującą prace studentów krakowskiej ASP.

Czy etnografia może być ważna dla artysty?
Czy poprzez etnografię można lepiej zrozumieć kształt, formę i kolor, w jakich wyraża się piękno przedmiotu?
Czy na początku XXI wieku można powiedzieć coś nowego o inspiracji płynącej z Afryki?
I wreszcie, czym współcześnie jest estetyka afrykańska?
Te, i wiele innych pytań, organizatorzy postawili przed studentami krakowskiej ASP w ramach cyklu warsztatów i spotkań poświęconych Afryce. Nie chodziło jednak o proste i bezpośrednie poszukiwanie źródeł inspiracji w obiektach zgromadzonych w muzealnej kolekcji.
 
 
Afryka, jak każdy obszar odmienny od naszego kręgu kulturowego, inspiruje i przyciąga uwagę, lecz już nie tylko jako rezerwuar tradycyjnych i egzotycznych kultur plemiennych. Sztuka Afryki staje się świadomym wyrazem poszukiwań poszczególnych artystów, zyskuje pełnoprawny i równorzędny głos w sporze o formy i idee. Dziś, podobnie jak sztuka w Europie czy Ameryce, podejmuje krytyczny dialog z własną przeszłością, z tradycją i uwikłaniem w historię. Od funkcji służebnej wobec obrzędu, kultu i tradycyjnej religii sztuka Afryki przeszła w obszar stawiania trudnych pytań, a nawet artystycznej prowokacji. Jedną z podstawowych kwestii, jaką porusza, jest pytanie o własną tożsamość a szerzej, o kulturową tożsamość Afryki.
 
Otwarcie się na inną kulturę wymaga przełamania barier i utartych wyobrażeń. Afrykę, traktowaną jako płaszczyznę inspiracji, można odbierać i odczytywać na różne sposoby. Kolor, kształt, wzór lub indywidualna historia przedmiotu mogą powiedzieć więcej niż pozornie się wydaje. Mamy nadzieję, że prezentowane prace są tego dobrym przykładem. Ile w nich Afryki? Być może tyle, ile wyobraźni i wrażliwości konkretnego artysty. Czy etnografia, odgrywająca rolę gospodarza tej prezentacji, może tu w czymś pomóc? Nasza odpowiedź brzmi: tak, jeśli etnografię potraktujemy nie tyle jako „instrukcję obsługi” poszczególnych obiektów i kultur, lecz nieustanny proces ich odczytywania.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, ul. Krakowska 46
Wystawa czynna w dniach 8-24 czerwca 2010

Źródło: www.etnomuzeum.eu