2010-02-22
Stowarzyszenie Pracowania Sztuki Żywej, którego działania skupiają się na ochronie dóbr i tradycji oraz wspomaganiu rozwoju kultury i sztuki Łowicza, stworzyło elektroniczną
bazę wycinanek łowickich.

Ludowe motywy, opracowane we współpracy z Muzeum w Łowiczu, stanowią ciekawą przestrzeń inspiracji dla projektantów łączących sztukę użytkową ze wzorem estetycznym, formą czy materiałem zaczerpniętym z kultury typu ludowego.
 
Źródło i zdjęcia: www.pracowniasztukizywej.org.pl