2010-04-22


Pierwszym organizowanym przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie wydarzeniem jest panel dyskusyjny „Co to jest program muzeum?”. W spotkaniu udział wezmą twórcy programów najważniejszych polskich instytucji zajmujących się sztuką najnowszą – Piotr Krajewski, Dorota Monkiewicz, Joanna Mytkowska, Piotr Piotrowski, Anda Rottenberg, Jarosław Suchan, Marek Świca oraz Maria Anna Potocka.
 
Celem panelu jest refleksja nad formułą współczesnego muzeum, któremu – jak pisze Gerald Matt – „w ciągle zmieniającym się, dynamicznym otoczeniu […] nie przysługuje już żadne trwałe miejsce. Podlega ono ciągłemu formowaniu, zmuszone jest wciąż na nowo rewidować i definiować swoje stanowisko w sprawie funkcji publicznej, którą pełni”. Jak zatem w czasach przewartościowań rynków kapitału symbolicznego, stworzyć stabilny program, który będzie odzwierciedlał dynamikę rozwoju kultury najnowszej? Czy ograniczenie programu jest wyborem, czy koniecznością? W jaki sposób nakreślić jego granice? Co wybrać: program otwarty, eksperymentujący czy zrównoważony? Model menadżerski czy konsultacyjny?
 
Panel rozpocznie się 28 kwietnia o godzinie 16.00 w auli Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 64.