2010-12-01


Co wspólnego ma krzesło Józefa Mehoffera z krzesłem zaprojektowanym przez Dominika Lisika? – Oba meble łączy inspiracja „etno”, a dzieli 100 lat. To wokół tych dwóch krzeseł – a nie na wprost katedry, odbędzie się rozmowa zorganizowana przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie z udziałem publiczności oraz zaproszonych gości. Celem "Ćwiczeń z etnodizajnu", jest rozmowa na temat tego, po co nam etnodizajn?

Jakie były przyczyny rozwoju tego zjawiska kiedyś a jakie są dziś? Na ile etnodizajn stanowi kontynuację rodzimej tradycji wzorniczej? A na ile jest komentarzem do współczesności – ciągle zmieniających się mód i stylów życia? Czy etnodizajn jest tylko chwilowym trendem rynkowym? Wyrazem ludzkich potrzeb? Sposobem na siebie? Jak w ogóle wyglądają dziś relacje między przedmiotami a ich twórcami i użytkownikami?
Ćwiczenia z etnodizajnu to okazja, by ruszyć głową.
 
W spotkaniu udział wezmą m.in. Bartłomiej Dobroczyński, Barbara Kęsek-Bardel, Agata Nowotny, Piotr Sarzyński i Lech Rowiński – osoby, które jako twórcy, krytycy, badacze i obserwatorzy zjawisk społecznych zastanowią się nad rolą etnodizajnu w naszym życiu. Spotkanie będzie także okazją do rozmowy z Eweliną Lasotą i Katarzyną Piszczkiewicz – koordynatorkami projektu pt. „Rzecz małopolska. Etnodizajn Festiwal”, które przez blisko dwa lata miały okazję towarzyszyć projektantom i kuratorom w odkrywaniu etnograficznych zbiorów MEK.
 
Goście zaproszeni do udziału w dyskusji:
 
dr hab.Barłomiej Dobroczyński (psycholog, wykładowca akademicki UJ, eseista)
Barbara Kęsek-Bardel (historyk sztuki, założycielka Fundacji Znaczy się)
Ewelina Lasota (koordynatorka Festiwalu Etnodizajnu)
Agata Nowotny (doktorantka w Instytucie Socjologii UW)
Katarzyna Piszczkiewicz (koordynatorka Festiwalu Etnodizajnu)
Lech Rowiński (projektant, architekt)
Piotr Sarzyński (krytyk sztuki, redaktor tygodnika „Polityka”)
oraz publiczność
 
Rozmowę poprowadzi Antoni Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie


wtorek, 7 grudnia 2010, godz. 18.00
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
plac Wolnica 1 (sala odczytowa)

WSTĘP WOLNY


Więcej informacji:
Ewelina Lasota, e-mail: lasota@etnomuzeum.eu