2012-02-09

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił międzynarodowy konkurs „design by…” na produkt inspirowany tożsamością regionalną.

Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów uczelni projektowych z Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy.

Jak piszą organizatorzy – „Wiele regionów będących dzisiaj najważniejszymi ośrodkami designu w Europie oparło swoje strategie rozwoju na tożsamości regionalnej wyrażonej poprzez przemysł, myśl techniczną, kulturę i tradycję. Znakomitymi przykładami skutecznego wykorzystania lokalnych zasobów oraz wzorami godnymi naśladowania są Brabancja i Lombardia. Wielkopolska również podąża w tym kierunku budując swoją pozycję w oparciu o regionalne silne strony, do których należy m.in. przemysł meblarski ściśle związany z designem, prężnie działające uczelnie humanistyczne i artystyczne, projektanci, animatorzy kultury oraz instytucje samorządowe”.

Celem konkursu jest wykreowanie tych regionów Europy, które dbając o swoją tożsamość regionalną są jednocześnie otwarte na wyzwania zmieniającego się świata.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje:
www.iw.org.pl