2010-09-17
IWP oraz SGH zapraszają do udziału w III edycji studiów podyplomowych „Projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu”.

Program studiów został przygotowany przez specjalistów w zakresie ekonomii i zarządzania (SGH) oraz ekspertów w zakresie wzornictwa przemysłowego (IWP). Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych menedżerów w dziedzinie zarządzania wzornictwem oraz projektantów wzornictwa wdrażających produkty na polskim rynku. Studenci nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania procesem rozwoju nowego projektu wzorniczego oraz kreowania innowacji poprzez wzornictwo. Dodatkowym atutem studiów są warsztaty odbywające się w interdyscyplinarnych zespołach na rzeczywistym projekcie w procesie rozwoju nowego projektu wzorniczego oraz dostęp do największej w Polsce biblioteki wzornictwa.
 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia).
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (Warszawa, ul. Świętojerska 5/7, pok. 200, II p).
 
Więcej informacji na temat rekrutacji oraz dokumenty aplikacyjne na stronie:
www.iwp.com.pl