2011-06-09


Rozpoczęła się rekrutacja na IV edycję studiów podyplomowych Design Management – projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu, których organizatorami są Instytut Wzornictwa Przemysłowego i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Co to jest Design Management?
Zarządzanie wzornictwem to zarządzania procesami projektowymi i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz nowych produktów na rynek. Design managment zajmuje się również tworzeniem strategii biznesowych w oparciu o wzornictwo.
 
Studia skierowane są do:
- kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla
- specjalistów z działów rozwoju, badań i analiz, produkcji, marketingu
- władz i menedżerów samorządów terytorialnych
- inżynierów, projektantów, grafików
 
Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji zarządzania procesami innowacji w kreowaniu nowych produktów oraz procesami wdrażania ich na rynek.
Program zajęć obejmuje sześć głównych obszarów tematycznych:
- strategie konkurowania – nowy produkt jako narzędzie konkurencji
- zarządzanie procesem rozwoju nowego produktu
- wzornictwo przemysłowe
- ergonomię
- badania marketingowe
- organizacyjne, finansowe i prawne aspekty rozwoju nowego produktu
 
120 godzin wykładów i 60 godzin warsztatów prowadzonych jest przez specjalistów i ekspertów w zakresie zarządzania i ekonomii (SGH) oraz wzornictwa przemysłowego (IWP), jak również przez menagerów i projektantów znających dobrze realia polskiego rynku.
 
 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Liczba miejsc ograniczona!
 
Więcej informacji: www.iwp.com.pl/studia_podyplomowe
 
Kontakt:
Jolanta Lepianko
tel. (22) 860 00 62 / e-mail: jolanta_lepianko@iwp.com.pl 
 
Izabela Dziemaszkiewicz
tel. (22) 860 01 81 /
e-mail: izabela_dziemaszkiewicz@iwp.com.pl