2009-12-07
Pomysł na książkę „Discovering Women in Polish Design: Interview & Converstions” – narodził się w 2007 roku, kiedy Gian Luca Amadei (włoski projektant, założyciel i redaktor brytyjskiego magazynu Blueprint) spostrzegł, że kobiety: projektantki, graficzki, dziennikarki, kuratorki czy dyrektorki instytucji promujących wzornictwo, pełnią istotną rolę w polskim dizajnie. Kolejne wizyty w Polsce, w latach 2008-2009, utwierdziły go w przekonaniu, że kobiety mają istotny wpływ na inicjatywy popularyzujące dizajn (m.in. Ewa Gołębiewska, Agnieszka Jacobson Cielecka), edukację w zakresie projektowania form przemysłowych (m.in. Czesława Frejlich, Teresa Kruszewska) czy też wdrażanie nowatorskich rozwiązań i pomysłów (m.in. Maja Ganszyniec, Anna Siedlecka, Marta Białecka, Anna Piwowar).
Książka będąca zbiorem dziewiętnastu wywiadów pokazuje różne aspekty projektowania przez kobiety w Polsce – od ekonomicznego, z którym często wiąże się emigracja na Zachód lub decyzja o pozostaniu w kraju z trudnym rynkiem zbytu, ale i niższymi niż np. w Niemczech kosztami produkcji, przez aspekt polityczny (dwie wojny światowe, PRL, przełom ‘89), z którym utożsamiana jest polska zaradność i kreatywność, po aspekt społeczny, jak zmaganie się ze stereotypami płciowymi w biznesie czy też trudnościami z powrotem do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim.
Książka nie jest przeglądem portfolio poszczególnych bohaterek. To lekko poprowadzona narracja o pasji, którą rozmówczynie Amadei wkładają we wszystko, co robią.

 
Publikacja została wydana przez Instytut Adama Mickiewicza przy okazji Polska! Year w Wielkiej Brytanii 2009-2010.

www.womenindesign.pl