2009-11-02
DOTACJE NA INNOWACJE – 04.11.2009
 
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie
zapraszają przedstawicieli sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz osoby zainteresowane do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym, poświęconym dofinansowaniu projektów w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2009 r., w godz. 13.00 - 14.30,  w Sali Konferencyjnej w Oranżerii przy ul. Zamkowej 3a w Cieszynie.

Celem przedsięwzięcia jest przekazanie szczegółowych informacji na temat następujących programów: 
1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP
1.2.4 Udział Przedsiębiorców w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych o charakterze międzynarodowym,
3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa,
3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa.  

Informacje zostaną uzupełnione o harmonogram konkursów na rok 2009 i 2010 oraz o zasady poruszania się po stronie
www.scp-slask.pl, która w znacznym stopniu ułatwia przedsiębiorcom poszukiwanie istotnych dla nich informacji. 

Kontakt: Dział Przedsiębiorczości Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości
Tel. (0-33) 851 08 21 wew. 22 / e-mail:biuroklub@zamekcieszyn.pl