2010-07-31

Projekt: Defact Studio


Projekt: Maria Yasko


Drzewo – symbol życia. Oś świata, która łączy niebo i ziemię. Drzewo – cztery żywioły: woda, która płynie w jego wnętrzu, ziemia, w którą wrośnięte są korzenie, powietrze, którym oddychają jego liście i ogień, który powstaje poprzez pocieranie się gałęzi o siebie.

Symbolika drzewa jest bardzo rozbudowana. Związek człowieka z drzewem przedstawiany jest w różnych kulturach na różne sposoby – jako długowieczność, odradzanie się, łączność z kosmosem, pierwiastek męski (pień) czy żeński (sęki, szczeliny). Można powiedzieć, że symbolika drzewa obecna jest w wyobrażeniach religijnych oraz działaniach twórczych człowieka praktycznie od zawsze. Także współcześnie znajduje swoje odbicie w pomysłach projektantów. Wnętrza naszych mieszkań zyskują dzięki temu nie tylko niestandardowe, ciekawe meble, ale także dodatkowe znaczenia.

Źródło i zdjęcia:
www.defact.com, www.hometone.org