2012-08-09


Redakcja „Zieleni Miejskiej” wystartowała z drugą edycją konkursu „Inspiracje w przestrzeni” – EKOOSIEDLA. Celem konkursu jest wybór projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej oraz podnoszenie świadomości społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

W tym roku oceniane są projekty ekologicznych i oryginalnych przestrzeni zieleni na osiedlach mieszkaniowych.
 
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach – zrealizowane projekty i projekty koncepcyjne. W ramach każdej kategorii przyznane zostaną dwie narody: dla debiutanta oraz dla profesjonalisty.

W konkursie udział mogą wziąć zarówno studenci, jak i absolwenci kierunków związanych z architekturą krajobrazu, architekci, urbaniści, szkoły, instytucje realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także pracownie realizujące tego typu projekty.
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać formularz zgłoszeniowy i charakterystykę projektu. W kategorii zrealizowany projekt – zdjęcia aktualnej realizacji oraz dokumentację sprzed realizacji, a w przypadku kategorii praca koncepcyjna – projekt w formie rysunkowej zawierający rzuty oraz wizualizację (szczegóły dot. formalności w regulaminie).

Zgłoszenia i terminy:
- zgłoszenia: do 1 grudnia 2012 r.
- ocena formalna zgłoszeń: do 15 stycznia 2013 r.
- ocena merytoryczna nadesłanych projektów: do 15 lutego 2013 r.
- rozstrzygniecie konkursu i nagrodzenie laureatów: luty 2013 r. (w trakcie seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa podczas Targów GARDENIA w Poznaniu).
 
Regulamin i szczegółowe informacje:
www.abrys.pl