2011-10-07


Proj. Aleksandra Pęta, Piotr Wiśniewski


Proj. Karina Marusińska

Pomysł na „Etno-projekt” narodził się w grupie osób związanych ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna. Z jednej strony inspiracja wzięła się z obserwacji rozwoju etnodizajnu w Polsce, z drugiej – z dostrzeżenia, że polscy projektanci częściej wzorują się na kulturze Zachodu, nie zaś na równie bogatej ciekawej kulturze państw wschodnich.

Dlatego też przez dwa tygodnie, grupa szesnastu młodych projektantów współdziałała ze sobą, poznawała kraj sąsiada, i na nowo odkrywała swój własny, by finalnie 25 września zaprezentować wyniki swoich prac. Powstały trzydzieści dwa projekty, nawiązujące do polskiej i białoruskiej kultury i sztuki typu ludowego. W Polsce grupa odwiedziła m.in. Łowicz, Kraków, Zalipie i Warszawę, natomiast na Białorusi miejscowości Dudutki, Stroczyce, Raków, Drozdy i Mińsk. I to właśnie w siedzibie Związku Projektantów w Mińsku do 15 października prezentowane będą projekty: Kariny Marusińskiej, Piotra Wiśniewskiego, Aleksandry Pięty, Urszuli Werszko, Barbary Nawrockiej, Wojciecha Kołacza, Eli Misztalewskiej, Kai Nosal, Alexandra Kucherjavyiego, Graziny Khalupko-Novickiej, Katii Sheiny, Hanny Babitskay’iej, Ihara Yukhnevicha, Maksima Shniaka, Volhy Paulavej, Anastasi Kulazhenko.

Źródło: etnoprojekt.pl