2011-07-25


Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna rozpoczęło rekrutację uczestników do nowego projektu pt. „Etno-projekt. Polsko-białoruskie inspiracje etniczne w designie młodych.”

W projekcie udział mogą wziąć studenci i absolwenci grafiki,wzornictwa, projektowania ubioru oraz architektury z Polski i Białorusi, którzy ukończyli drugi rok studiów i nie mają więcej niż 30 lat.
 
Celem projektu jest praca nad etnodizajnem w teorii i praktyce, wymiana doświadczeń w grupie młodych artystów oraz wzajemna inspiracja. W ramach działań odbędą się warsztaty, wykłady, wycieczki, wizyty studyjne, praca projektowa indywidualna i zespołowa w Polsce i na Białorusi. Efektem dwutygodniowego wyjazdu (Warszawa, Łowicz, Kraków, Mińsk) będzie wystawa prac uczestników, składająca się z projektów graficznych inspirowanych tradycyjnym wzornictwem, rzemiosłem i sztuką ludową Polski i Białorusi pokazywana w Mińsku, Warszawie i Krakowie.
 
Kiedy i jak?
Zgłoszenia można wysyłać do 7 sierpnia 2011 r.
Wyjazd odbędzie się w dniach 12-26 września 2011 r.
W ramach rekrutacji przyjętych zostanie 8 osób z Polski i 8 z Białorusi, które zostaną wybrane na podstawie nadesłanej ankiety oraz portfolio.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora 14 sierpnia 2011 r.
 
Za ile?
Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na stronie www.etnoprojekt.pl 
 
Partnerzy projektu:
Związek Projektantów Białoruskich (Mińsk, Białoruś)
Kompleks muzealny starożytnego krajowego rzemiosła i technologii (Dudutki, Białoruś)
Muzeum Starożytnej Kultury Akademii Nauk (Mińsk, Białoruś)
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli (Kraków, Polska)
Państwowe Muzeum Etnograficzne (Warszawa, Polska)
Fundacja NADwyraz (Kraków, Polska)
Instytut Polski w Mińsku (Mińsk, Białoruś)
Adliga design studio (Mińsk, Białoruś)
 
Kontakt:
www.etnoprojekt.pl / etnoprojekt2011@gmail.com
Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, ul. Koszykowa 24/12, Warszawa