2010-05-24


W miniony piątek w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie rozstrzygnięto piątą edycję konkursu „Śląska Rzecz”. Do konkursu mogły być zgłaszane realizacje, które zostały wdrożone do produkcji w 2009 roku oraz odznaczają się innowacyjnością i ciekawym designem. Nagrody odebrały firma Mount ze Świętochłowic, bytomska CSW Kronika i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna.
Kurtka Latok i spodnie GIV firmy Mount ze Świętochłowic zostały nagrodzone w kategorii PRODUKT. W swoim werdykcie jury konkursu podkreśliło, że zwycięskie produkty cechuje przede wszystkim niewielka waga i objętość. „Zwraca uwagę dbałość o detal, jakość użytych materiałów i wykończeń. Istotną wartością jest umiejętność przenoszenia profesjonalnych doświadczeń na produkcję dla masowego klienta” – uzasadniło swój wybór jury.  
Zwycięzcą w kategorii PROJEKT GRAFICZNY została książka „Indunature” projektu Dominika Cymera wydana przez CSW Kronika z Bytomia. „Projekt jest udaną formą alternatywnego spojrzenia na Górny Śląsk. Negatywne skojarzenia ze Śląskiem zostały w projekcie przedstawione jako atuty regionu. Dowcipnie zmieniono znaczenie stereotypowej symboliki charakterystycznych dla Śląska elementów. Materiały są spójne graficznie, a konwencja graficzna jest trafnie dostosowana do grupy odbiorców” .
Nagrodę specjalną przyznano w kategorii PRODUKT cieszyńskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” za choinkę-świecznik i świnkę-skarbonkę, które zostały zaprojektowane przez Agnieszkę Wiczuk i Marcina Eberta.
W piątej edycji konkursu 44. firmy zgłosiły 64. produkty i projekty (29 zgłoszeń w kategorii PRODUKT i 35 w kategorii PROJEKT GRAFICZNY).


Źródło i ilustracje: www.zamekcieszyn.pl