2009-11-05
„Hand made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości” - konferencja zorganizowana przez Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej oraz Zakład Socjologii Codzienności w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu, odbędzie się w dniach 25-27.11.09 (Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku k. Poznania).
Celem organizatorów konferencji jest refleksja nad współczesnym statusem pracy wykonywanej przez ludzi przy pomocy rąk, sposobami jej wykorzystywania i nad kulturowymi, ekonomicznymi, politycznymi użytkami czynionymi z jej wytworów. Głównym powodem dla podjęcia tej refleksji jest wieloznaczność tego typu aktywności oraz skrajnie odmienne konteksty interpretacyjne, w których są one lokowane.
Z jednej bowiem strony mamy do czynienia z kultem ręcznie wykonywanych, unikalnych obiektów, celebrowaniem rzemieślniczych umiejętności, z pochwałą tego, co lokalne, naznaczone jednostkową indywidualnością. Z drugiej strony praca rąk traktowana jest jako jeden z najważniejszych środków ekonomicznej eksploatacji, która przejawia m.in. w oparciu globalnej produkcji na niskopłatnej sile roboczej, ulokowanej najczęściej w krajach peryferyjnych. Jeszcze inną perspektywą jest patrzenie na pracę manualną jak na podstawowy miernik kulturowej i materialnej wartości obiektów. Proces ten szczególnie widoczny jest w przestrzeni sztuki, gdzie mamy do czynienia z odwrotem konceptualizmu i z ponownym celebrowaniem perfekcyjnie wykonanych artefaktów (obrazów, rzeźb, grafik), z definiowaniem jako artystów przedstawicieli profesji zajmujących się modelowaniem przedmiotów (designerzy, jubilerzy, ceramicy) oraz z tzw. „neo-craftem”, z nowymi formami rzemiosła, którego efektom nadaje się status sztuki.

Szczegółowy plan konferncji na
www.isuam.pl