2011-11-02


Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ z motywami odwołującymi się do polskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz na KARTKĘ NOWOROCZNĄ o charakterze okolicznościowym z motywami uniwersalnymi/współczesnymi.
 
Wybrane projekty będą przeznaczone do celów reprezentacyjnych, korespondencyjnych i niekomercyjnych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 
Jury konkursu:
- Agnieszka Jacobson-Cielecka – dziennikarka, dyrektor artystyczny Łódź Design Festiwal od 2008 roku
- Prof. Czesława Frejlich – redaktor naczelna czasopisma 2+3D, wykładowca ASP w Krakowie
- Agata Endo Nowicka – ilustratorka, członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU)
- Prof. Maciej Buszewicz – projektant, wykładowca ASP w Warszawie
- Jerzy Skakun – projektant, członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU)
- Aleksandra Piątkowska – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, MSZ
- Magdalena Wojdasiewicz – II Sekretarz, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, MSZ
- Bogumiła Więcław – Radca-minister, Protokół Dyplomatyczny, MSZ
Nagrody:
 
W każdej kategorii, przyznane zostaną nagrody:
I miejsce – 2500 zł (w tym 500 zł za przekazanie praw autorskich)
II miejsce – 1500 zł (w tym 500 zł za przekazanie praw autorskich)
III miejsce – 1000 zł (w tym 500 zł za przekazanie praw autorskich)
Terminy:
 
Termin dostarczenia upływa 7 listopada 2011 (decyduje data wpłynięcia pracy)
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10 listopada 2011.
 
Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.stgu.pl