2011-10-17Poznańska fundacja SPOT.  zaprasza do udziału w drugim już seminarium z cyklu międzynarodowych i interdyscyplinarnych spotkań, odbywających się w ramach projektu „Kolaboratorium. Popularyzacja współdziałania w kulturze”. Uczestnicy aktualnego seminarium – realizowanego pod hasłem „Konsultując codzienność” – będą mieli okazję porozmawiać z Maciejem Frąckowiakiem (Instytut Socjologii UAM), Martą Żakowską (Instytut Kultury Polskiej UW) oraz Martą Olejnik (Instytut Socjologii UW). Spotkanie odbędzie się 3 listopada (czwartek) o godz. 17.00.

W programie:

Maciej Frąckowiak – wprowadzenie

Marta Żakowska – Obiekty relacyjne w przestrzeniach publicznych.Wystąpienie poświęcone będzie prezentacji projektów Remiks (2010-2011) w kontekście roli, jaką pełnią różne elementy małej architektury w życiu społecznym miast oraz w badaniu potrzeb i problemów konkretnych okolic i społeczności lokalnych.

Marta Olejnik – Konsultacje społeczne – tylko proszę kulturalnie! Wystąpienie nakreśli charakter konsultacji społecznych. Odpowie na pytanie, czy konsultacje to informowanie, badanie opinii, rozmawianie a może współdecydowanie? Do czego przydają się nam w działalności organizacji i instytucji z obszaru kultury?
Po wystąpieniach przewidziana jest dyskusja.

Źródło:
www.spot.poznan.pl