2010-06-10
 

Już po raz drugi Łódź Art Center zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej przemysłom kreatywnym. Tematem tegorocznych spotkań jest współpraca międzysektorowa, komunikacja i edukacja. Celem organizatorów jest omówienie przemysłu kreatywnego nie tylko w zakresie globalnej ekonomii, ale także jako złożonego systemu, w którym cele, zadania i role powinny zostać precyzyjnie ustalone i zrealizowane.

Spotkanie z ekspertami zaangażowanymi w tworzenie sektora kreatywnego na każdym z możliwych poziomów jest ciekawą okazją do przeanalizowania możliwości, zagrożeń i problemów przemysłów kreatywnych – zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Nie zabraknie warsztatów oraz przykładów praktycznych pokazujących, jak powinny wyglądać i jak wyglądają instytucje przygotowujące twórców do pracy w sektorze kreatywnym. Uczestnicy dowiedzą się, co można zrobić, aby młodym przedsiębiorcom ułatwić start, m.in. poprzez odpowiednie szkolenia i programy edukacyjne.

Szczegółowy program konferencji oraz informacje o prelegentach na: www.creativeindustries.pl