2010-01-18


Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie zaprasza na wystawę będącą wynikiem warsztatów polsko-izraelskich, zorganizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w partnerstwie z Instytutem im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Politechniką w Holon.

Celem warsztatów było zaprojektowanie rozwiązań w duchu dizajnu społecznie odpowiedzialnego, w którym projektant może wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych. W założeniu powstać miały przedmioty, które wprowadzone do produkcji przez Fundację „Być Razem” z Cieszyna, wspomogą osoby wykluczone społecznie i zagrożone marginalizacją podnosząc ich poczucie własnej wartości poprzez pracę, edukację i zwiększanie przedsiębiorczości w założonym przez fundację zakładzie produkcyjnym.

Działania warsztatowe zostały określone trzema hasłami – projekt: MIĘDZYNARODOWY, SPOŁECZNY, RYNKOWY. Jego celem było zaprojektowanie obiektów intrygujących, wykonanych przy pomocy łatwo dostępnych środków i z prostych, dostępnych materiałów (w tym przypadku głównie drewna i metalu). Chodziło tu o mądre użycie materiałów, dostępnych komponentów i technologii, w efekcie mające doprowadzić do małoseryjnej produkcji specjalnych, atrakcyjnych przedmiotów.
Efekty tego przedsięwzięcia można oglądać na wystawie w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie od 29 stycznia do 19 lutego 2010 roku.

Źródło i zdjęcia: www.zamekcieszyn.pl