2010-07-13
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na "Pamiątkę regionu Warmii i Mazur". Celem konkursu jest stworzenie pamiątki, która stanie się wizytówką tego regionu. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2010 roku. Aplikować mogą twórcy i artyści prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w związkach i stowarzyszeniach twórczych, jak również podmioty gospodarcze, zajmujące się produkcją pamiątek. Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne (I miejsce – 5 tys. zł, II miejsce – 3 tys. zł, III miejsce – 2 tys. zł).
 
Świat projektantów i kuratorów wystaw dizajnu nie prezentuje jednoznaczego stanowiska wobec tego typu konkursów. Przykładowo ekspozycja w toruńskim CSW, pt. "Nie zapomnij o mnie!" stanowi dla kuratorki, Marty Kołacz, przykład na to, że konkursy na pamiątkę z Polski czy regionu mogą przynieść rozwiązania w postaci nowych, często bardzo świeżych pomysłów na promocję polskiej kultury. Z drugiej jednak strony na łamach prasy branżowej nierzadko można spotkać się z zarzutem, że konkursy na pamiątkowy gadżet dają mierne efekty. Agnieszka Jacobson-Cielecka wysuwa pod ich kątem następującą krytykę: „Przede wszystkim w konkursach startują wciąż nie tylko te same osoby, ale i te same prace, a wymieniane są tylko tytuły. Co gorsza, poziom prac jest zazwyczaj słaby, a po otwarciu kopert okazuje się, że rzadko biorą w nich udział poważni projektanci. W większości to projektowa młodzież i amatorzy. Młodym taka aktywność bardzo się chwali, lecz wyraźny pożytek przynosi im akademicka kuratela, jak to miało miejsce w wypadku konkursu Muzeum Etnograficznego, prowadzonego jako projekt semestralny na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP”.
Zgłaszając prace na konkurs Województwa Warmińsko-Mazurskiego warto rozważyć powyższe dylematy.
Źródło:
www.wrota.warmia.mazury.pl