2012-11-02Jeszcze do 4 listopada w Centralnym Muzeum Włókiennictwa można oglądać wystawę przygotowaną w oparciu o zasoby Działu Tkaniny Ludowej.

Jej założeniem jest prezentacja ludowej tkaniny samodziałowej o wzorze pasów – tzw. pasiaka – uznawanej za najbardziej tradycyjną i typową dla polskiego tkactwa ludowego. Jednocześnie pokazanie ewolucji pasiaka – od tkaniny głęboko zakorzenionej w tradycji regionu, wyróżnika tożsamości regionalnej, po realizacje twórców ludowych działających w ramach spółdzielni Cepelia lub tworzących okazjonalnie na konkursy sztuki ludowej.

Na wystawie zaprezentowano zarówno tkaniny dekoracyjno-użytkowe (kilimy, nakrycia na łóżka, chodniki), jak i elementy ludowego stroju, głównie kobiecego. Ekspozycję uzupełniają męskie stroje ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Źródło i zdjęcia: www.muzeumwlokiennictwa.pl