2010-02-09Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta Narodowa Galeria Sztuki zapraszają do udziału w konkursie na projekt wystawy. Temat ogólny wystawy, która odbędzie się w Polskim Pawilonie, na 12. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2010 roku, to „People meet in architecture”.

Projekt kuratorski powinien zawierać scenariusz ekspozycji dotyczącej architektury, dostosowany do przestrzeni i warunków Pawilonu Polonia w Wenecji, wraz z propozycją uczestniczących artystów oraz projekt kosztorysu.

Od kuratora projektu oczekuje się:
- wykształcenia wyższego o profilu humanistycznym (preferowani historycy sztuki) lub architektonicznym;
- dobrej znajomości zagadnień związanych z organizowaniem wystaw oraz doświadczenia kuratorskiego;
- dobrej znajomości języka angielskiego (dodatkowo języka włoskiego lub innego języka UE).

Projekty należy składać do 28 lutego 2010 roku na adres:
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
(z dopiskiem „12 Biennale Architektury w Wenecji”)
 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych:

Dodatkowe informacje: Joanna Waśko
tel. (0-22) 556 96 82 / e-mail:
j.wasko@zacheta.art.pl