2010-03-24


„PGR” albo „Projektowanie GRaficzne w Polsce” – czyli jak polscy projektanci radzą sobie z wszechobecną siermiężnością? Na trzystu stronach autorzy – Jacek Mrowczyk i Michał Warda – opisują historię poszczególnych dziedzin projektowania w Polsce i analizują ich obecną kondycję. Przedstawiają również najciekawsze ich zdaniem przykłady polskiego projektowania graficznego ostatniej dekady: książka zawiera kilkaset ilustracji - plakatów, opakowań, prac z dziedziny grafiki wydawniczej, nowych mediów, identyfikacji wizualnej oraz pogranicza dizajnu.
 
Autorzy książki postawili sobie ambitne zadanie: bez lukru, ale i bez czarnowidztwa opisać, jak się rzeczy mają, przedstawić najlepszych ich zdaniem polskich dizajnerów po 2000 roku. "PGR" to po pierwsze przegląd dokonań rodzimych twórców, a po drugie punkt wyjścia do rozmowy, dyskusji (a czasem pewnie i sporu) o wartości polskiego projektowania graficznego.
 
Zamiarem wydawcy książki jest rozpoczęcie dyskusji o rzeczywistej roli i wartości projektowania graficznego w Polsce: o dizajnie warto rozmawiać i warto się o niego spierać.

Na stronie internetowej książki
www.pgrdizajn.pl, oprócz szczegółowych informacji o publikacji, można znaleźć również wiadomości dotyczące najbliższych spotkań autorskich oraz indeks zawierający krótkie informacje biograficzne dotyczące twórców, których prace zamieszczono w książce oraz odnośniki do ich stron internetowych.

Książka została wydana przez
Wydawnictwo Karakter.
 

Źródło i ilustracje:
www.pgrdizajn.pl