2011-09-05Tego lata do księgarń trafiło polskie tłumaczenie chyba najważniejszej książki o typografii wydanej w XX wieku – legendarnego podręcznika nowoczesnej typografii Jana Tschicholda. „Nowa typografia.  Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności” został wydany przez łódzkie Wydawnictwo Recto verso.

Po raz pierwszy „Nowa typografia” ukazała się w 1928 roku w Berlinie i wzbudziła wielką dyskusję.
Jan Tschichold, wybitny niemiecki typograf, nauczyciel i teoretyk projektowania, przedstawiał w niej rewolucyjną koncepcję typografii odrzucającej naśladownictwo stylów historycznych i stosowanie ornamentów na rzecz logicznej, rzeczowej i funkcjonalnej formy oraz ekonomii środków wyrazu.

W pierwszej części książki autor prezentuje genezę i istotę nowoczesnego drukarstwa. Swoją myśl rozwija, wychodząc od krótkiej historii tradycyjnej typografii, poprzez opis przemian jakie dokonały się w plastyce – od impresjonizmu przez kubizm, futuryzm, ekspresjonizm, dadaizm, suprematyzm, neoplastycyzm i konstruktywizm – a następnie zarys początków rewolucji typograficznej.

Drugą część stanowią opisy rozwiązań podstawowych zadań projektowych w duchu nowoczesnej typografii. Tschichold analizuje kolejno: logotyp, papier firmowy, kopertę, kartkę pocztową, wizytówkę, druk reklamowy, afisz, plakat, ogłoszenie, gazetę i książkę.

Polskie tłumaczenie książki ukazuje się jako faksymile, odtwarzając w najdrobniejszych szczegółach elementy oryginału: układ, kroje pisma, papier, jakość druku i oprawę.

„Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności” jest chyba jedynym tak pełnym, oryginalnym świadectwem początków projektowania graficznego, które powstało jako konsekwencja przyjęcia w typografii racjonalnych zasad tworzenia. Tschichold omawia w  niej pionierskie realizacje artystów awangardowych oraz najistotniejsze manifesty rewolucji typograficznej początku XX wieku. Wskazuje także metody pracy projektanta, analizuje znaczenie poszczególnych elementów typograficznych, omawia rolę normalizacji, wreszcie podaje obszerną bibliografię. Typograficzne opracowanie książki zwiększa jej walory dokumentalne (reprodukcje prac takich awangardowych autorów  jak Théo van Doesburg, Kurt Schwitters, Eł Lisickie, Laszló Moholy-Nagy czy Willy Baumeister).

...

Jan Tschichold
„Nowa typografia. Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności”
Wydawnictwo Recto verso, Łódź 2011
Tłumaczenie: Eliza Borg
Opracowanie graficzne: Jan Tschichold
240 stron, format A5
oprawa twarda płócienna
ISBN 978-83-930270-7-1
76 zł (w tym 5% VAT)

www.rectoverso.pl