2012-03-09Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza na wystawę „Pomorskie meble malowane”, na której prezentowane są meble ludowe z Pomorza Zachodniego z osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Meble te charakteryzowały się przede wszystkim bogatą, florystyczną malaturą na ciemnoniebieskim lub ciemnozielonym tle. Ekspozycja ze zbiorów własnych Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie poprzez prezentację dawnego ludowego meblarstwa ma na celu ukazanie fragmentu historycznej kultury Pomorza Zachodniego. Na wystawie przedstaw można zobaczyć odtworzone wnętrza mieszkalne z połowy dziewiętnastego wieku: izbę z domu rybaka z pobrzeża Bałtyku, izbę z domu rolnika z okolic Pyrzyc oraz izbę z powiatu kamieńskiego (kultura rolniczo-rybacka). Wnętrza wyposażone są także w ceramikę, tkaniny, obrazy, pościel, narzędzia i sprzęty codzienne. Wystawę można oglądać do 22 kwietnia.

 

Kuratorka: Iwona Karwowska

 
Źródło i zdjęcia: www.muzeum.szczecin.pl