2011-02-28


Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie zaprasza na pięciodniowe warsztaty „Doskonalenia technik składania i projektowania książek”, które poprowadzi Robert Oleś – projektant, wydawca (d2d.pl), wykładowca w zakresie doskonalenia umiejętności świadomego i racjonalnego projektowania oraz składania książek funkcjonalnych i estetycznych (m.in. Akademicki Kurs Typografii, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Podyplomowe Studia Edytorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim).
 
Każdy uczestnik kursu musi dysponować laptopem z ulubionym programem edytorskim i własnymi fontami. Pierwszego dnia każdy uczestnik powinien przynieść książki, które jego zdaniem są zaprojektowane i wykonane bezbłędnie (trzy dowolne książki przygotowane techniką składu ręcznego lub maszynowego oraz trzy przygotowane techniką fotoskładu lub składu komputerowego). W wypadku trudności ze zdobyciem książek składanych techniką maszynową lub ręczną, można ograniczyć się do składu komputerowego.
 
Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną.
Od uczestników wymagana jest obecność na zajęciach oraz gotowość do wykonania pracy domowej. Szczegóły przedsięwzięcia będą uzgadniane na początku każdego dnia.
 
Koszt udziału w warsztatach w dniach:
- studenci/uczniowie: 500 zł
- pozostali uczestnicy: 600 zł
 
Warsztaty odbywają się w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie w dniach:14-18 marca 2011r.
 
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 8 marca 2011r.
mailem na adres: tmajorek@zamekcieszyn.pl lub faxem: 33 851 08 21 w.16

Więcej na:
www.zamekcieszyn.pl