2010-01-08


NAJLEPSZE PROJEKTY DYPLOMOWE – wystawa pokonkursowa prezentująca prace młodych polskich pro­jektantów, głównie studentów i absolwentów, zostanie otwarta w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie już 29 stycznia 2010 r.
Przegląd dyplomów organizowany jest już po raz ósmy przez Ogólnopolski Kwartalnik Projektowy 2+3D – grafika plus produkt. Od pięciu lat jego kontynuacją jest wystawa przygo­towywana wspólnie ze Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, prezentująca nowatorskie rozwiązania, prototypy nowych produktów, szkice futurystycznych koncepcji obok przedmiotów, które właśnie wdrażane są do produkcji. Obydwa wydarzenia stanowią ważny element promują­cy dobre wzornictwo, zdolnych, młodych projektantów, a także odpowiedzialnych producentów.

Więcej informacji na stronie
www.projektydyplomowe.pl