2009-11-17Różowa owca autorstwa duńskiego projektanta Povla Kjera, która od progu wita zwiedzających wystawę główną „Co to jest etnodizajn?” w krakowskim Muzeum Etnograficznym, jest kolorową zapowiedzią tego, co czeka widzów dalej: czerwone krzesło o dziesięciu nogach, żółta torba wycięta z filcu, zielona lampka-choinka. Wszystkie współczesne eksponaty zostały wkomponowane w ekspozycję stałą muzeum, tworząc między rzeczami ciekawe, nieraz nieoczywiste, związki. Ich zagadkę można rozgryzać do 22 listopada. Różową owcą natomiast można cieszyć się o wiele dłużej. Wystarczy wymyślić dla niej imię i wypełnić kupon konkursowy (dostęnpny w MEK). Nagrodą jest właśnie ten urokliwy futrzak. Imię powinno być piękne i jedyne w swoim rodzaju oraz najwyżej dwuwyrazowe. Propozycje imion należy składać w budynku muzeum na Pl. Wolnica 1 (portiernia).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

1.   Organizatorem konkursu jest Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Konkurs trwa od 11 do 22 listopada 2009 r. i jest adresowany do zwiedzających Muzeum. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Rzecz małopolska. Etnodizajn Festiwal”.
2.   Celem konkursu jest znalezienie imienia dla różowej owcy bujanej, stanowiącej jeden z obiektów prezentowanych na wystawie „Co to jest etnodizajn?” w hallu budynku Muzeum, w Krakowie, przy placu Wolnica 1. W konkursie przewidziano jedną nagrodę. Imię dla różowej owcy bujanej powinno być piękne i jedyne w swoim rodzaju oraz najwyżej dwuwyrazowe.
3.   Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub drużyna osób fizycznych, z których przynajmniej jedna jest pełnoletnia. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie zespołu projektu „Rzecz małopolska. Etnodizajn Festiwal” oraz członkowie Wysokiej Komisji, oceniającej propozycje konkursowe.
4.   Propozycje konkursowe należy zgłaszać poprzez wrzucenie do urny znajdującej się w hallu budynku Muzeum, w Krakowie, przy placu Wolnica 1 w godzinach pracy Muzeum prawidłowo i czytelnie wypełnionego kuponu konkursowego. Każdy uczestnik indywidualny lub każda drużyna może zgłosić nieograniczoną liczbę propozycji imienia. Zgłoszenie propozycji jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika konkursu (drużyny), że propozycja ma charakter autorski i nie jest obciążona prawami osób trzecich.
5.   Propozycje konkursowe oceni Wysoka Komisja, która zbierze się na posiedzeniu konkursowym nie później niż 25 listopada 2009. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie www.etnodizajn.pl.
6.   Zwycięzca konkursu otrzyma w charakterze nagrody różową owcę bujaną. Warunkiem odbioru nagrody jest wpłata na rachunek bankowy Muzeum zryczałtowanego podatku od nagrody w wys. 10%, co stanowi kwotę 109 zł brutto (zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, D. U. z 2000 nr 14 poz. 176). W imieniu drużyny nagrodę odbiera jej kapitan, wskazany na kuponie konkursowym.
7.   Muzeum zastrzega sobie prawo do opublikowania personaliów zwycięzcy (zwycięzców) oraz  wykorzystania zdjęć wykonanych podczas przekazywania nagrody.