2010-08-02
W miniony weekend interaktywne „mega-zabawki” dla dzieci i dorosłych zaprojektowane w ramach wystawy „Rzecz małopolska - park doświadczeń kulturowych” stanęły na plantach miejskich w Nowym Sączu.

Karuzela, huśtawki, kwiaty wywiedzione ze skrzyń wiannych – wszystkie inspirowane obiektami z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie – będą zachętą do dwutygodniowej zabawy dizajnem i etnografią. To przecież od zabawek zaczyna się proces poznawania i uwrażliwiania na formę rzeczy, materiał, z którego powstają oraz kolor, dzięki któremu je zapamiętujemy. To często poprzez zabawę uczymy się rozumieć tradycję oraz świat współczesny. Wszystkie realizacje stanowią wynik przetworzenia motywów zdobniczych oraz wytworów rzemieślniczych charakterystycznych dla Małopolski. To również wyraz szacunku dla dawnych technik malowania, wycinania oraz rzeźbienia w drewnie.
 
Po ekspozycji w Nowym Sączu instalacje zostaną zaprezentowana także w Tarnowie.
 
Kurator: Olaf Cirut
 
Nowy Sącz, planty miejskie // 01-15.08.2010 r.
Tarnów, Ogród Strzelecki // 18-29.08.2010 r.


Montaż ekspozycji w Nowym Sączu. Fot. Andrzej Majewski