2012-01-17


Poznańska Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej startuje z rekrutacją na kierunek wzornictwo – „School of Form” ze specjalizacją „Communication design”. Dokumenty wraz z portfolio należy przesłać do 31 stycznia 2012 roku (liczba miejsc: 25 osób).
 
Co oferuje uczelnia? Między innymi: 1000 zł miesięcznego stypendium dla połowy najlepszych studentów, kilkumiesięczne płatne (2400 zł) staże w studiach projektowych, agencjach reklamowych czy firmach odzieżowych, specjalistyczne pracownie multimedialne (tzw. smart room, gdzie studenci będą angażowani w warsztaty związane m.in. z nauką poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, możliwości i ograniczeń płynących z wdrażania oryginalnych pomysłów – Ideas School, badaniem ludzkich potrzeb i zachowań i tworzenie innowacyjnych produktów – Research School, oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii – Technology School), zajęcia ze światowej sławy profesorami, specjalistyczny kurs języka angielskiego. Ponadto studenci SoF będą mogli wziąć udział w bezpłatnych dodatkowych zajęciach z technik plastycznych, wyrównujących poziom umiejętności rysunkowych.
 
Według raportu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego z września 2009 roku, każdego roku w Polsce edukację w zakresie projektowania przemysłowego kończy około trzystu absolwentów z tytułem licencjata oraz około stu czterdziestu na poziomie magisterskim. Raport wskazuje na nikłą współpracę pomiędzy projektantami i przedsiębiorstwami oraz niewystarczający poziom nauczania na istniejących wydziałach wzornictwa, a co za tym idzie niski odsetek studentów tego kierunku, którzy podejmują pracę w swoim zawodzie. Zgodnie z założeniem twórców SoF program szkoły ma być odpowiedzią na braki obserwowane na polskim rynku usług edukacyjnych w zakresie wzornictwa przemysłowego.
 
Więcej: www.sof.edu.pl