2011-08-23


Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie rozpoczyna dwuletni projekt nastawiony na stworzenie klastra dizajnu – wspólnego środowiska dla innowacyjnych firm, naukowców i projektantów.
 
Spotkanie inaugurujące odbędzie się 8 września.
 
Będzie to okazja do pierwszej, wspólnej dyskusji o projekcie „Śląski Klaster Dizajnu – nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych”, jak i możliwość przyłączenia się do tego przedsięwzięcia.
 
Do udziału w spotkaniu organizatorzy zapraszają nie tylko uczestników Śląskiego Klastra Dizajnu, ale i firmy zainteresowane przystąpieniem do projektu, przedstawicieli władz samorządowych, pracowników jednostek badawczych i wszystkie osoby związane z przemysłami kreatywnymi.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.
Wypełnione zgłoszenia należy przesłać do 5 września 2011r. faksem (tel. 33 851 08 21 w. 16), e-mailem: wbeczek@zamekcieszyn.pllub na adres pocztowy: Zamek Cieszyn, Zamkowa 3abc, Cieszyn 43-400.
 
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program spotkania dostępne są na stronie: www.zamekcieszyn.pl