2010-01-05


Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza do udziału w szkoleniu:
„Zarządzanie rozwojem nowego produktu z zastosowaniem wzornictwa przemysłowego w przedsiębiorstwie”, które odbędzie się w siedzibie IWP, dnia 18 stycznia 2010 r.
 
Celem szkolenia jest m.in. przekazanie praktycznej wiedzy na temat metod wyboru strategii zarządzania wzornictwem w przedsiębiorstwie, informacji na temat sposobów finansowania projektów (w tym zasad pisania wniosków), czy też przedstawienie możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za rozwój nowego produktu.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość dyskusji z ekspertami o wieloletniej praktyce w koordynowaniu procesu rozwoju nowego produktu.
Udział w szkoleniu jest płatny.
 
Program szkolenia, formularz zgłoszenia oraz szczegółowe informacje na www.iwp.com.pl