2010-04-15
W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość dosłania zdjęć projektów zgłaszanych do udziału w Targach Etnodizajnu po upływie terminu zgłoszeń (19 kwietnia 2010 r.), informujemy, że postanowiliśmy pójść na rękę tym osobom, które są jeszcze w fazie realizacji swoich projektów konkursowych.

Brakujące fotografie będziemy przyjmować drogą mailową do dnia 23 kwietnia 2010 r. do godz. 16.00. Zdjęcia proszę przesłać na adres: targi@etnodizajn.pl 
podając w tytule maila pełne imię i nazwisko projektanta.
UWAGA!!! Zdjęcia napływające po 19 kwietnia 2010 r. nie będą brane pod uwagę, jeśli do północy 19 kwietnia nie zostanie wypełniona karta zgłoszeniowa on-line. Przesyłając taki niepełny formularz należy umieścić w polu „opis obiektu” adnotację wyrażającą chęć skorzystania z opcji dosłania zdjęć w późniejszym terminie oraz załączyć szkic lub wizualizację projektu. Formularze bez rysunków/wizualizacji zostaną zdyskwalifikowane.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w Targach Etnodizajnu do przesyłania zgłoszeń!