2010-07-23

 

Etnografia to nie tylko dziedzina nauki pozwalająca projektantom czerpać wiedzę z bogatych zasobów materialnych i znaczeń symbolicznych poszczególnych kultur. To także, a może przede wszystkim, wielość ujęć teoretycznych i zastosowań praktycznych, które pozwalają zrozumieć życie i potrzeby innych osób.
 
Catapult Design – organizacja, która aplikuje wyniki badań etnograficznych (obserwacji, wywiadów itp.) na grunt projektowania przemysłowego, jest przykładem na to, jak wiedza antropologiczna może przyczynić się do pozytywnej zmiany i rozwiązywania problemów ludzkości i małych grup. „Etnografia – pisze Emily Eisenhart  –  pozwala na bardziej pogłębiony wgląd w potrzeby, pragnienia i sposoby działania poszczególnych grup ludzi”. Grupy te stanowią jednocześnie grupy docelowe dla projektantów: badani są przecież konsumentami konkretnych usług oraz użytkownikami określonych rzeczy. Dzięki wiedzy wyniesionej z wywiadów oraz obserwacji projektanci mogą podejmować trafniejsze decyzje odnośnie wdrażania nowych rozwiązań i usług. Powstające produkty rzeczywiście odpowiadają wówczas potrzebom dnia codziennego. Założeniem, które łączy antropologów i projektantów we wspólnym działaniu, jest dotarcie do tego, co i jak ludzie rzeczywiście robią a nie wyłącznie do tego, jak o tym mówią. Często obserwowanie czyichś zachowań w kuchni pozwala dowiedzieć się znacznie więcej na temat diety, nawyków, zachowania przy stole czy używanych przyrządów kuchennych, niż wywiad na ten sam temat w obcej (neutralnej) przestrzeni.
 
Kilka płaszczyzn współdziałania między projektantami i etnografami wymienianych przez Catapult Design to:
- zbieranie danych i konstruowanie raportów badawczych przez etnografów z myślą o pracy (potrzebach) projektantów;
- wspólna praca etnografów i projektantów w wybranej populacji;
- wspólna praca, etnografów, projektantów i użytkowników rzeczy jako jednego zespołu;  
 
Więcej informacji na temat projektów Catapult Design można znaleźć na stronie: www.catapultdesign.org