2010-03-01


W miniony weekend zainaugurowany został w Berlinie kilkumiesięczny projekt Goethe Institut oraz Polskiego Instytutu Kultury w Berlinie THE PROMISED CITY – o obietnicach szczęścia w metropoliach: w Warszawie, Berlinie, Mumbaju.
W ramach tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia artyści, kuratorzy i naukowcy z Niemiec, Polski oraz Indii zrealizują wiele nowych produkcji artystycznych – wystawy, przeglądy filmów, spotkania autorskie, debaty społeczne itp. Ich uwaga koncentrować się będzie na marzeniach, tęsknotach i koncepcjach życia mieszkańców współczesnych metropolii, jak również na obietnicach, które nieodłącznie towarzyszą architekturze i planowaniu miasta.

THE PROMISED CITY pojmuje miasto jako laboratorium, pole eksperymentalne oraz miejsce kolektywnych obietnic szczęścia. Punktem wyjścia projektu są Warszawa i Berlin. Mimo, że te sąsiadujące ze sobą stolice dzieli jedynie kilkaset kilometrów, wzajemne zainteresowanie jest nierówne. Wielu Polaków mieszka w Berlinie, a dla polskich artystów i intelektualistów miasto to stanowi ważny punkt odniesienia. Warszawa widziana z kolei z perspektywy Berlina wydaje się wciąż „wschodnia” i odległa. Projekt THE PROMISED CITY otwiera dialog między sąsiadami na temat poszukiwania szczęścia, o historiach, które przyniosły rozczarowanie i tych, które zakończyły się szczęśliwie, o porażkach i sukcesach.

Metropolie są w tym projekcie miejscami przyspieszenia, szybkich pieniędzy, ograniczenia i wykluczenia, twardych zasad, samotności i lęków, wykorzenienia i utraty kontaktu z naturą. W kontekście tych globalnych trendów projekt nie ogranicza się jedynie do Warszawy i Berlina, ale kieruje uwagę w stronę azjatyckiej metropolii – Mumbaj. Z perspektywy tej azjatyckiej metropolii radykalnie zmienia się percepcja europejskich miast.
Wystawa „Early Years” przygotowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, która otwarła 27 lutego projekt w KW Institute for Contemporary Art w Berlinie, jest wydarzeniem, którego celem jest odnalezienie pojęć nadających się do  opisu zjawiska, jakim jest wyłanianie się muzeum sztuki w konkretnym, aktualnym dyskursie artystycznym, politycznym i społecznym. Tytułowe „wczesne lata” w opisie drogi artystycznej oznaczają czas nauki na własnych błędach, naiwności, ale i największego autentyzmu, niezależności i heroizmu. Wystawa zbudowana jest na pomyśle, by wybiec nieco w przyszłość i z tejże futurystycznej perspektywy popatrzeć na czas wielkiego początku, poszukać historii, z której dałoby się utkać mit założycielski.

Artyści zaproszeni do udziału w wystawie: Wojciech Bąkowski, Yael Bartana, Tania Bruguera, Oskar Dawicki, Sharon Hayes, Sanja Iveković, Daniel Knorr, KwieKulik, Zbigniew Libera, Anna Molska, Paulina Ołowska, Agnieszka Polska, Joanna Rajkowska, Ahlam Shibli, Jan Smaga, Anna Zaradny, Artur Żmijewski
Kuratorzy: Sebastian Cichocki, Ana Janevski i Joanna Mytkowska

Źródło i obrazki: www.promised-city.org