2010-06-17


Co kryje się pod trzema R tytułującymi wystawę zorganizowaną w Muzeum Miasta Gdyni podczas Gdynia Design Days? Reduce, czyli ogranicz. Reuse – używaj wielokrotnie. Recycle – odzyskaj. Trzy razy R, czyli reprodukty.

Ekspozycja pokazuje trzy drogi prowadzące do powstania produktu zrównoważonego, czyli przyjaznego środowisku. W dziale Reduce
ogranicz, znajdują się produkty, przy których powstaniu istotne było zminimalizowanie zużycia surowców i energii oraz zmniejszenie ilości odpadów. Reuseużywaj wielokrotnie gromadzi produkty powstałe w wyniku powtórnego użycia przedmiotów, które straciły swoją funkcję. Recycle odzyskajprzedstawia produkty wykorzystujące powtórnie przetworzone materiały. Dodatkowy dział Strategie prezentuje firmy, których polityka i kultura organizacyjna sprzyjają pojawianiu się kreatywnych, proekologicznych rozwiązań?

Wystawę zorganizowało studio projektowe Knockoutdesign we współpracy z IWP i Fundacją SPOT.

Źródło: www.gdyniadesigndays.eu