2013-05-20TYPOgraficznePRZESTRZENIE TEKSTU to ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka organizowana przez
Sekcję Edytorską Naukowego Koła Polonistów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Udział w niej wezmą kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztucy, antropolodzy, graficy i typografowie.  

Podczas dwudniowego spotkania podjęty zostanie temat typograficznego wymiaru tekstów. Jak mówią organizatorzy, „rozważaniom patronować ma z ducha etymologiczny porządek. Skoro pierwsze słowo w proponowanym temacie pochodzi od greckich typos – ‘odbicie’, ‘odciśnięcie’ i grafo – ‘piszę’, ‘rysuję’, niech zajmują nas przede wszystkim zależności między pozostawionym w materiale śladem działania a sferą semantyczną. Przy czym porządek i poziomowość tych kategorii niech się dowolnie przemieszczają”.

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji to:
– typografia / grafia / grafika a treść (ilustracja a tekst, dobór kroju a funkcja tekstu – książka, strona www, ale też kołdra lub zasłona prysznicowa)
– (typo)graficzne interpretacje / adaptacje literatury (typomurale, typografia kinetyczna)
– typografia w komunikacji / jako sztuka komunikacji (w tym – antropologia pisma)
– typografia w przestrzeni publicznej (systemy informacji miejskiej, plakaty)
– typograficzne gadżety
– edytorskie wyzwania przede wszystkim XX i XXI wieku (poezja konkretna, literatura futurystyczna, komiks, interaktywność nowych nośników literatury)

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN (Kraków, ul. Podchorążych 2).

Więcej na: www.typograficzneprzestrzenie.wordpress.com