2010-06-30

Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Ergonomicznej „Ergonomia – Inwestycja w Sukces”. Konferencja stawia sobie za cel próbę odpowiedzi na pytanie ile kosztuje ergonomia jako inwestycja z punktu widzenia wybranych branż i rodzajów produktów i usług:
 

- jaka jest skłonność przedsiębiorstw do korzystania z wyników badań ergonomicznych na etapie projektowania produktów i usług?
- jakimi kryteriami kierują się przedsiębiorcy decydując o inwestycjach w implementację ergonomicznych rozwiązań i w jaki sposób mierzona jest opłacalność takich działań?

Konferencja będzie płaszczyzną, na której spotkanie pracownika naukowego, projektanta, doradcy z przedsiębiorcą będzie inspiracją do stosowania innowacyjnych rozwiązań przynoszących realne korzyści finansowe oraz stanowiących o silnej pozycji konkurencyjnej firmy.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają:
- architektów i projektantów, kadrę zarządzającą przedsiębiorstw produkcyjnych i firm usługowych, pełnomocników do spraw jakości, pełnomocników do spraw bezpieczeństwa pracy, pracowników działów badań i rozwoju.
- pracowników naukowych, studentów.
- wszystkich tych, których obszar zainteresowań stanowią badania ergonomiczne i możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Podczas konferencji odbędą się sesje poświęcone następującym tematom:
- Wiedza ergonomiczna jako kluczowa dla projektowania optymalnych rozwiązań.
- Inwestycje w ergonomię produktu a przewaga konkurencyjna.
- Ergonomia stanowiska pracy a wydajność pracowników.
- Ergonomia w rozwiązaniach multimedialnych

Źródło i ilustracje:
www.iwp.com.pl