2013-07-02Wprawdzie do października jest jeszcze trochę czasu, jednak już teraz warto zapowiedzieć kolejną edycję projektu „Warmia: Rebelia Kultury”. Choćby po to, by hucznie pożegnać lato i w dobrym tonie rozpocząć nowy sezon. „Warmia: Rebelia Kultury” to bowiem przede wszystkim imprezy muzyczne – koncerty i projekty taneczne. Pośród nich nie zabraknie jednak także inicjatyw związanych z kinem, teatrem, czy wzornictwem – „designem regionalnym”, jak zapowiadają organizatorzy. W ramach tej ostatniej kategorii, w dniach od 5 do 13 października odbędą się wydarzenia pod wspólnym szyldem – „Rebelia designu”. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej organizatora (
www.rebeliakultury.pl), gdzie z czasem pojawi się szczegółowy program wydarzeń. A jeśli wziąć za przykład słowa, którym  kończy się manifest pomysłodawców projektu, opublikowany na stronie, można przypuszczać, że program ten będzie interesujący – „Warmia to nowy, choć czerpiący ze swej  tradycji, biegun pewnej postawy wobec świata:  niepokornej i ambitnej a jednocześnie swobodnej i nowoczesnej w formie i inspirującej w treści”.