2012-11-22


Od 15 listopada w izraelskim Design Museum Holon (nieopodal Tel Awiwu) można oglądać wystawę stanowiącą przegląd wątków wspólnych dla projektantów z dziesięciu krajów Europy, niektórych sąsiadujących ze sobą, niektórych oddalonych od siebie, lecz jednakowoż bliskich w doświadczaniu historii i różnych zjawisk kulturowych: Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

Ekspozycja „Common Roots” („Wspólne korzenie”), przygotowana przez Agnieszkę Jacobson-Cielecką we współpracy z kuratorami z innych krajów partnerskich, ma na celu ukazać wzornictwo tego wycinka Europy na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat. Wystawa została podzielona na dwie części, w ramach których przedstawiona została historia wzornictwa w latach 1945–1989 oraz sztuka współczesna po upadku ZSRR w 1989 roku, aż do czasów obecnych. Znalazły się na niej także zdjęcia prezentujące wybrane obiekty z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie jako referencja dla projektów współczesnych.

Jak twierdzi kuratorka Agnieszka Jacobson-Cielecka, „upadek ZSRR stał się wspólnym dla tych krajów impulsem do niezwykle dynamicznego rozwoju wszelkich sztuk i działań projektowych. Projektanci z naszej części Europy są dziś bardziej twórczy, postępowi, energiczni niż ci z Europy Zachodniej, jakby chcieli odreagować lata, kiedy projektowanie odbywało się pod kontrolą władz”.

Ekspozycję podzielono na części tematyczne. Osobno pokazano na przykład (wspólne dla wszystkich krajów) inspiracje sztuką ludową, w ramach której znalazły się także prace ironiczne, komentujące w formie pastiszu historię i współczesność. Można zobaczyć przedmioty i meble eleganckie i stylowe, a także innowacyjne i ekologiczne.

W sekcji „Kreatywne umysły” prezentowane są obiekty unikatowe w skali świata, jak i rzeczy ukazujące związki z historią projektowania (prace, będące cytatami czy parafrazami ikon światowego wzornictwa).

Dzięki temu, że twórcy wystawy zdecydowali się podzielić ekspozycję według tematów wspólnych dla projektantów, szkicują obraz designu w obrębie całego regionu, nie zaś poszczególnych krajów.

„Common Roots. Design Map of Central Europe”
15 listopada 2012 r. – 23 lutego 2013 r.
Design Museum Holon: www.dmh.org.il