2011-03-01

Instytut Wzornictwa Przemysłowego ogłosił 4. edycję programu stypendialnego Young Design dla młodych, przedsiębiorczych projektantów wzornictwa przemysłowego.
 
Celem programu jest wyłonienie projektanta o największym potencjale twórczym, cechującego się gotowością podjęcia profesjonalnej współpracy z przedsiębiorcami.
 
 
Zgłoszenia należy przesyłać do 22 kwietnia 2011 r. Young Design to pierwszy w Polsce program stypendialny przeznaczony dla studentów i absolwentów uczelni kształcących w kierunku wzornictwa. Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju i doskonalenie zawodowe młodych projektantów, pomoc w zrozumieniu aktualnych wymagań i realiów rynkowych, a także promocja najzdolniejszych, młodych, polskich projektantów.
Główną nagrodą w konkursie jest stypendium im. prof. Wandy Telakowskiejw wysokości 20 000 zł. Uczestników konkursu oceniać będzie Kapituła Stypendialna złożona z przedstawicieli biznesu polskich i zagranicznych producentów oraz dystrybutorów. Prezentowane przez finalistów projekty, poza walorami użytkowymi i estetycznymi, będą oceniane pod kątem innowacyjności, zastosowania rozwiązań ergonomicznych i atrakcyjności rynkowej. Ponadto uczestnicy konkursu będą musieli odpowiedzieć na pytania jurorów. Nagrodę otrzyma projektant, który poza dobrym projektem najlepiej zaprezentuje swoje umiejętności i kompetencje potrzebne do współpracy z przyszłymi klientami.
 
Laureat konkursu będzie miał ponadto możliwość odbycia stażu w prestiżowym studiu projektowym oraz skorzystania z indywidualnych konsultacji biznesowych.
 
Nowością w tegorocznym konkursie są nagrody rzeczowe. Laureat oraz dwóch finalistów otrzymają komercyjną licencję programu Rhino – profesjonalnego programu do modelowania 3d. Ponadto wszyscy finaliści odbędą szkolenia przygotowujące do finałowej prezentacji przed Kapitułą Biznesową.
 
Regulamin ona formularz zgłoszeniowy na stronie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.