2012-03-14Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza do udziału w 5. edycji konkursu Young Design dla młodych, przedsiębiorczych projektantów wzornictwa przemysłowego. Young Design to pierwszy w Polsce program stypendialny, którego celem  jest wyłonienie projektanta o największym potencjale rynkowym, gotowego podjąć profesjonalną współpracę z przedsiębiorcami.

Główną nagrodą w konkursie jest stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 PLN, jak również inne cenne nagrody, m.in. staż w prestiżowym studiu projektowym.

Portfolio należy przesłać do  30 kwietnia 2012 r.

IWP pomaga w ten sposób młodym projektantom w rozpoczęciu kariery zawodowej.

Uczestników konkursu oceniać będzie Kapituła Stypendialna złożona z przedstawicieli biznesu – polskich i zagranicznych producentów oraz dystrybutorów. Prezentowane przez finalistów projekty, poza walorami użytkowymi i estetycznymi, będą rozpatrywane pod kątem innowacyjności, zastosowania rozwiązań ergonomicznych i atrakcyjności rynkowej. Ponadto uczestnicy konkursu będą musieli odpowiedzieć na pytania jurorów. Nagrodę otrzyma projektant, który poza dobrym projektem najlepiej zaprezentuje swoje umiejętności i kompetencje potrzebne do współpracy z przyszłymi klientami.