„Rzecz małopolska. Wzornik inspiracji etnograficznych” to blisko osiemset haseł opracowanych na podstawie obiektów wybranych ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

więcej »