„Rzecz małopolska. Wzornik inspiracji etnograficznych” to blisko osiemset haseł opracowanych na podstawie obiektów wybranych ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Zależy nam, aby wzornik okazał się nie tylko poręcznym narzędziem dla współczesnych projektantów poszukujących etnograficznych inspiracji, ale też aby stał się impulsem do refleksji nad tożsamością Małopolski – regionu niezwykle zróżnicowanego, a postrzeganego dotąd niemal wyłącznie przez pryzmat stereotypu Krakowiaków i Górali. Odwołując się do terminu historycznego, a nie administracyjnego (a zatem włączając w opisywany obszar ziemie stanowiące obecnie część województwa świętokrzyskiego czy podkarpackiego), staramy się ukazać całe bogactwo wzorów, rewidując kulturowe klisze lub wypełniając pustą przestrzeń pomiędzy nimi; (nie ma tu oklepanej rogatywki, są za to celender i magierka).

Wybrane przez nas przedmioty pogrupowaliśmy według kryterium koloru, ornamentu, materiału i formy. Wyszukiwarka umożliwia dowolne łączenie tych kluczy. Możemy dzięki temu przyjrzeć się zarówno drobnym zdobieniom przedmiotów, jak i całym kształtom.

Jak korzystać ze wzornika?
 
1. WYSZUKAJ
Zaznacz wybrany klucz (lub klucze) a następnie użyj opcji „wyszukaj”. Wyszukiwarka pokaże wszystkie przedmioty odpowiadające wybranej kategorii (kolor, motyw, materiał i/lub forma).
Użyj opcji „pokaż wszystkie”, jeśli chcesz przejrzeć wszystkie zdjęcia we wzorniku.
Użyj opcji „wyszukaj słowa kluczowe”, jeśli nie znasz cech szczególnych poszukiwanej rzeczy, takich jak np. kolor czy materiał. Wpisz w pole tekstowe ogólną nazwę przedmiotu (np. zabawka, bluzka, stół itp.) lub numer inwentarzowy obiektu.
 
2. POBIERZ
Opcja „pobierz” umożliwia zapisanie wybranego zdjęcia na dysku. Korzystanie ze wzornika umożliwia pobranie nieograniczonej ilości zdjęć.
 
3. WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII
Każdorazowe użycie fotografii w zakresie regulowanym przez prawo autorskie, a w szeczególności:
 
a) utrwalania i zwielokrotniania fotografii – wytwarzanie określoną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) obrotu egzemplarzami fotografii – wprowadzanie do obrotu, użyczenie;
c) w zakresie rozpowszechnienia fotografii, w sposób inny niż określony w ppkt. b powyżej – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe);
d) publikacji i udostępnienia w środkach masowego przekazu;
 
wymaga zawarcia umowy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie. W tym celu należy skonataktować się z Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów MEK.
 
4. JAK DOTRZEĆ DO RZECZY PRZEDSTAWIONYCH WE WZORNIKU?
Jeżeli zaciekawił cię któryś z obiektów i chciałbyś zobaczyć go osobiście, odpisz jego sygnaturę. Sygnatura to unikalny numer muzealnego inwentarza przypisany każdemu obiektowi w zbiorach MEK. Następnie skontaktuj się z Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów, z którym ustalisz szczegóły dostępu do wybranego obiektu.
 
Jan TomaszewskiGł. InwentaryzatorZbiorów
tel. (12) 430 55 63; (12) 430 55 75 wew. 49
e-mail: tomaszewski@etnomuzeum.eu 
 
Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów MEK
plac Wolnica 1, 31-060 Kraków


...................................................................................................................................

Koncepcja: Ewelina Lasota, Katarzyna Piszczkiewicz, Anna Zabdyrska, Magdalena Zych

Opisy obiektów: Marek Grabski, Małgorzata Oleszkiewicz, Elżbieta Pobiegły, Krystyna Reinfuss-Janusz, Beata Skoczeń-Marchewka, Piotr Worytkiewicz

Fotografie: Jacek Kubiena

Fotografie (nr: 10309, 11539, 12507, 13952, 23630, 28104, 3059, 3119, 31546, 346, 35347, 37814, 40620, 49084, 49346, 49384, 52569, 53827, 54351, 56326, 60315, 60786, 60820, 61205, 61411, 61929, 66448, 70654, 733, 78780, 8851, 9564): Michał Korta